Po naciśnięciu przycisku “Rozpocznij test” ukażą Ci się zadania, które dotyczą przed chwilą opisanego zagadnienia. Czy jesteś gotowa/gotowy?