Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7

Czas teraźniejszy ciągły: Present continuous – test

Po naciśnięciu przycisku “Rozpocznij test” ukażą Ci się zadania, które dotyczą przed chwilą opisanego zagadnienia. Czy jesteś gotowa/gotowy?