Pytania o wiek

HOW OLD ARE YOU?

How old are you?Ile masz lat? (dosłownie: jak stary jesteś?)
I am 25 years old.Mam 25 lat (dosłownie: jestem 25 lat stary)
How old is this house?Ile lat ma ten dom?
This house is 1 year old.Ten dom ma jeden rok.
How old was James in 2010?Ile lat miał James w 2010 roku?
In 2005 you weren’t 10 years old.W 2005 roku nie miałeś 10 lat.
Tim is a 25-year old librarian.Tom jest 25-letnim bibliotekarzem.