IT, THE INTERNET, EMAIL

Would you like me to print this document for you?
Czy życzy Pan sobie, żebym wydrukował Pana ten dokument?

Please download the files that I’ve sent you.
Proszę pobrać pliki, które Państwu wysłałem.

How big a screen does your laptop have?
Jak duży ekran ma Twój laptop?

Swipe the screen to visit the website.
Przesuń ekran, aby odwiedzić stronę internetową

The email has no attachments.
Email nie ma załączników.

Drag and drop the files into the right window.
Przeciągnij i upuść pliki do właściwego okna.

Mike has said he needs a new mouse and a keyboard.
Mike powiedział, że potrzebuje nowej myszy i klawiatury.

I need better speakers for my computer.
Potrzebuję lepszych głośników do mojego komputera.

For online conferences you need a high-quality microphone and a modern camera.
Do konferencji online potrzeba mikrofonu wysokiej jakości i nowoczesnego aparatu.

I am offline. Can you check the connection, please?
Jestem offline. Czy możesz proszę sprawdzić połączenie?

Every month I update the system.
Co miesiąc aktualizuję system.