Kiedy for, a kiedy since?

„For” stosujemy kiedy chcemy powiedzieć, że coś trwa przez jakiś okres czasu, np. for a year (przez rok), for a month (przez miesiąc).

„Since” używamy, kiedy chcemy wskazać na konkretny punkt na osi czasu, od kiedy trwa jakaś akcja – może to być np. konkretna data albo wydarzenie z przeszłości, np. since 1995 (od 1995 roku), since he came (odkąd on przyszedł).