Konstrukcja: there is/there are

Konstrukcja „There is/there are” oznacza „jest, znajduje się i są/znajdują się”. Używamy jej, gdy chce się wskazać, gdzie znajduje się dany przedmiot lub osoba.

THERE IS…. (dla liczby pojedynczej)THERE IS…. (dla liczby pojedynczej) THERE ARE… (dla liczby mnogiej)
There is a man in a white shirt in the
street.
Na ulicy jest mężczyzna w białej koszuli.
There are three red blouses in the wardrobe.
W szafie są trzy czerwone bluzki.
In the picture there is a girl who wears a
green jacket.
Na obrazku znajduje się dziewczyna, która
ma na sobie zieloną kurtkę.
There are bus stops in front of the shopping
mall.
Naprzeciwko centrum handlowym są
przystanki autobusowe.
There isn’t (=is not) a navy blue suit in
the store.
W sklepie nie ma granatowego garnituru.
There aren’t any leather shoes under the
sink.
Nie ma żadnych skórzanych butów pod
umywalką.
There isn’t a cinema next to my block of
flats.
Obok mojego bloku nie ma kina.
There aren’t any interesting movies on
TV tonight.
Dzisiaj wieczorem nie ma ciekawych filmów
w telewizji.
Is there a grey dress for me?
Czy jest dla mnie szara sukienka?
Are there yellow socks in the drawer?
Czy w szufladzie są żółte skarpetki?
Is there a glass of water behind the rack?
Czy za wieszakiem jest butelka wody?
Are there red socks next to his bed?
Czy obok jego łóżka są czerwone skarpetki?