Miejsca pracy

factoryfabryka
bankbank
officebiuro
post officepoczta
hospitalszpital
advertising agencyagencja reklamowa
IT companyfirma IT
insurance companyubezpieczyciel
publishing housewydawnictwo
hairdresser’sfryzjer
tax officebiuro podatkowe
garagewarsztaw samochodowy
supermarketsupermarket
tv stationstacja telewizyjna
power plantelektrownia