Moduł 1 – czasy teraźniejsze, słownictwo – człowiek