Rozmowa o pracę

What are your skills?
Jakie masz umiejętności?

What’s your salary?
Ile wynosi Twoja pensja?

How much do you make / How much do you earn a month/a year?
Ile zarabiasz w ciągu miesiąca/roku?

I’m looking for a job as a baker.
Szukam pracy jako piekarz.

I graduated from university in 2010.
Skończyłem uniwersytet w 2010 roku.

I finished secondary school last year.
Skończyłem średnią szkołę w zeszłym roku.

I am looking for a part-time job.
Szukam pracy na część etatu.

Do you have experience in fixing cars?
Masz doświadczenie w naprawianiu samochodów?

I have experience in advertising and marketing.
Mam doświadczenie w reklamie i marketing.

I have worked as a real estate agent since 2005.
Pracuję jako agent nieruchomości od 2005 roku.

Paula has worked as a baker for 5 years.
Paula pracuje jako piekarz przez pięć lat.