School objects

SCHOOL OBJECTS

table – tablicanotebook – zeszytpen – długopiseraser – gumka
ruler – linijkabackpack – plecakpencil – ołówekbook – książka
What grade in history did you get?
I got an A in a test.
Jaką ocenę dostałeś z historii?
Dostałem piątkę ze sprawdzianu.
What was your favourite school subject?Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole?
My favourite school subject was biology.Moim ulubionym przedmiotem była biologia.