Too (zbyt) i enough (wystarczająco)

Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa.

The car you have chose is too old.
Samochód, który wybrałeś jest zbyt stary.

The glue we’ve brought from Jake is too strong.
Klej, który przywieźliśmy od Jake’a, jest zbyt mocny.

Clara says you’re too generous – your heart is too big.
Clara mówi, że jesteś zbyt hojny – Twoje serce jest za duże.

„Too many” jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast „too much” występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi. W obu przypadkach wskazujemy, że czegoś jest za dużo.

We have received too many complaints about the noise. Let’s do something about it.
Otrzymaliśmy zbyt wiele skarg na hałas. Zróbmy coś z tym.

It’s too much food. We are not that hungry.
To za dużo jedzenia. Nie jesteśmy aż tak głodni.

Przysłówek „enough” oznacza wystarczającą ilość czegoś (dość; tyle, ile potrzeba). Przysłówek enough umieszcza się za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim, np.

Is there enough water in the bath?
Czy w wannie jest wystarczająco wody?