Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący stosuje się do wydawania poleceń. Tworzy się go dla 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby mnogiej w ten sam sposób, tj. za pośrednictwem czasownika w podstawowej formie.

First, open the door and then pass me the key.
Najpierw otwórz drzwi, a potem podaj mi klucz.

Konstrukcja let’s… (tj. zróbmy, chodźmy itp.) jest bardzo powszechnie stosowana w języku angielskim w celu wyrażenia zachęty. Dotyczy ona wyłącznie pierwszej osoby liczby mnogiej.

Let’s play football in the afternoon because the weather is nice.
Pograjmy w piłkę popołudniu, jeśli pogoda będzie przyjemna.