What are you? Jobs

What do you do for a living?
What’s your job?
What are you?
Jaki masz zawód?
Where do you work?Gdzie pracujesz?
Who did you want to become when you were a child?Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem?
I wanted to become a fireman.Chciałem zostać strażakiem.