Wyposażenie biura

maths – matematykageography – geografiiaPE (physical educa- tion – WF (wycho- wanie fizyczne)physics – fizyka
English – język angielskihistory – historiachemistry – chemiacomputing – informatyka

Were you good at maths?
Byłeś dobry z matematyki?

When I was a student I was rather bad at history.
Gdy byłem studentem byłem raczej słaby z historii.